Fångstgrop (L2005:213)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Södra Finnskoga 124:1

Geografisk plats: Södra Finnskoga socken, Värmland

Fångstgrop, rund, totalt 6 m diam. Själva gropen är rund, 2.5 mdiam och 0.6 m dj. Antydan till rektangulärt bottenplan, 1x0.3 m(NNV- SSÖ) och 0.15 m dj. Omgivande vall, 1.5-2 m br och 0.2-0.3m h. Beväxt med en stubbe samt belamrad med ris. Vid provstickframkom en hel del kol varför lämningen sekundärt troligenanvänts för kolning.

Terräng: På liten moränrygg (NNÖ-SSV) invid myr tjärn. Skogsmark(kalhygge).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS