Hamnanläggning (L2014:5062)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

RAÄ nummer: Värmdö 151:3

Alternativnamn: Hästnackens Tegelbruk

Geografisk plats: Värmdö socken, Uppland

Ruin, 11x11 m (V-Ö), bestående av 1,6 m br och upp till 2,5 m hmurar, kallmurade av 0,3-0,8 m st stenar. I V en öppning, 1,9 mbr i S är muren raserad, stenarna ligger runt om och inne iugnen, överallt ligger tegel och tegelskärvor. Beväxt med enbjörk. 10 m V om SV hörnet av tegelugnen finns: 2)Husgrundsterrass, rest av, 12x50 m (Ö-V) bestående i Ö av ca 8 stgrundstenshögar oregelbundna 1-2 m st, och 0,3-1 m h. Beståendeav 0,340,9 m st stenar. I V delen består grunden av enhusgrundsterrass, ca 1,5 m h mot sydsluttningen, i ytan är 0,3-1m st stenar synliga. Markytan är slät och utplånad i hela den f dtorkladan. Mitt på S sidan utgår en stensträng mot S, ca 7 m l,0,8 m br och 0,3 m h av 0,3-0,7 m st stenar. CA 25 m S om nr 1finns: 3) Lastbrygga, rest av, 6x10 m (Ö-V) bestående av 4 stgrova stockar, 6 m l (N-S) och 0,3 mtj med stenfyllning av0,3-0,5 m st stenar. Överallt ligger tegel. Ett flertalhusgrunder finns i området. Grunderna utgör rester av etttegelbruk. Tegelbruket grundades på 1730-talet, nedladesförmodligen under 1750-talet. 10m Sö om nr 1 är: 4) Område, ca 30m diam, med: hus

Terräng: Sydsluttning mot sjöstrand, moränmark, igenväxande hagmark

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS