Hällristning (L2015:6537)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Sorunda 479:1

Geografisk plats: Sorunda socken, Södermanland

Hällristning, 1,4x0,8 m (Ö-V), bestående av 11 skålgropar varav 10 runda, 4-8 cm i diam och 0,5-2 cm dj samt en avlång 9x4 cm och 1 cm dj. (RAÄ dnr 3.4.2-679-2015).

- - Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 1,5x0,5 m (Ö-V), bestående av 7 älvkvarnar, 3-7 diam och 0,5-1,5 cm dj.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS