Luftfarkost (L1960:5763)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Västra Götaland

RAÄ nummer: Öckerö 316

Geografisk plats: Öckerö socken, Bohuslän

Arkivuppgift om luftfarkost.
Övrigt: enmotorigt

Antikvarisk kommentar: Knapphändigt med attributdata.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.