Fornlämningsliknande lämning (L2010:5230)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Tingstad 148:1

Geografisk plats: Tingstad socken, Östergötland

Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m diam och 0,2-0,4 m h. Fyllning av 0,4-1,1 m st stenar och block, av vilka flera är skarpkantade. Något oregelbunden begränsning. Brä läge men sannolikt upplagd i sen tid i samband med odling eller bebyggelse på udden.Beväxt med talrika barr- och lövbuskar. Enl. Edlund fanns här utom detta "röse" också "revlar" murform. Sannolikt avses några sentida hägnader kring en på kartan markerad husgrund ca 70 m S härom. Denna är säkerligen lämning efter ett torp. Edlunds konstruktion av strängar härifrån genom skogarna mot Hageby och Smedby är högst sannolik.

Terräng: Krön av låg bergrygg invid sjöstrand. Skogs- eller tomtmark.

Orientering: 15 m Ö 20cg N om Ö kanten av fritidshus, 5 m NÖ om NÖ kanten avuthus.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS