Glasindustri (L2012:4444)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Brunneby 107:1

Geografisk plats: Brunneby socken, Östergötland

Glasbruk (rest av), inom ett område av 320x50-180 m (NV-SÖ) är ett 10-tal husgrunder och kvarvarande industribyggnader, 5 bostadshus f d arbetarbostäder, järnvägsbank ledande till lastplats vidkanalen. I markytan rikligt med kol, glas och tegel. Nedlagt på 1950-talet.

Terräng: N delen av moränrygg mellan Motala ström och Göta kanal. Tomt- och igenväxande åkermark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS