Hamnanläggning (L1949:4393)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Harmånger 271

Geografisk plats: Harmånger socken, Hälsingland

Rester efter kaj, 40 m l (N-S), bestående av 1 stenkista, 5x4 m (Ö-V) av 0,2-0,5 st stenar. 2 timmerstockar delvis överstenade. De ena ligger 2 m ut i vattnet och den andra 3 m. S om den senare finns rester efter ytterligare stenkistor, till stor del raserade.

Terräng: Storblockig strand.

Orientering: Granskärs Ö strand.

Antikvarisk kommentar: Maria Björck har byråmässigt översiktligt gått igenom beskrivning och övrig information 2007.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS