Flottningsanläggning (L2005:7624)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Norra Ny 1177

Geografisk plats: Norra Ny socken, Värmland

Dubbelkista ca 35 m l, 1,5-2 m br och 1 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Ställvis synliga stockar i 3 varv, även synliga betingar efter fackverk. Framkom vid specialinventering 2011. (RAÄ dnr 326-845-2012)

Terräng: Intill Kölan. Skogsmark (blandskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS