Hamnanläggning (L1998:7147)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Folkärna 415

Geografisk plats: Folkärna socken, Dalarna

Stenbrygga/pir/gärdesgård? ut till stort stenblock i vattnet. Stenkonstruktionen är ca 15 m l (ÖNÖ-VSV) och 2 m br varav 5 m utanför strandkanten och intill 0,55 m h, av 0,2-0,8 m st naturligt rundade och kantiga stenar, de flesta 0,3-0,4 m st. Mest övermossad. Gammal taggtråd utmed stenkonstruktionen. (RAÄ-2018-1713)

Terräng: Svag Ö-sluttning mot sjön. Skogsmark (blandskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS