Hällristning (L2003:2289)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Kärrbo 157:2

Geografisk plats: Kärrbo socken, Västmanland

1) Stensträng, 34 m l (N-S, NNÖ-SSV), enradig och enskiktad,vanligen 0.4 m br och 0.2 m h, bestående av 0.4-1 m st block.Nedsjunken. 37 m SÖ om nr 1 och 23 m ÖNÖ om åkerhörn är 2)Älvkvarnsförekomst, i block, 1.5 m st, bestående av 1 älvkvarn.Den är 4.5 cm diam och 1.5 cm dj. Belägen på blockets ovansida.

Terräng: Liten avsats i NV delen av höjd på V sidan av huvuddalgång.Igenväxande hagmark.

Orientering: N änden är 50 m ÖSÖ om NV hörnet av åkerholme.

Antikvarisk kommentar: Se inventeringshandlingarna.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS