Hamnanläggning (L2013:4988)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Adelsö 193

Geografisk plats: Adelsö socken, Uppland

Bryggfundament, delundersökt, ca 20x10 m (NÖ-SV), bestående av 1 terrassliknande struktur. Sannolikt har den utgjort ett bryggfundament (RAÄ dnr 321-3666-2002).

Orientering: Strax intill strandkant.

Antikvarisk kommentar: Lämningen ligger i anslutning till Adelsö 34:1 och Adelsö 173, samt är möjligen samtida, därav status Fast fornlämning.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS