Övrigt (L1943:7435)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Häggeby 123:2

Geografisk plats: Häggeby socken, Uppland

1) Förvaringsgrop, 4 m diam, 1,5 m dj, försänkt ingång åt SV, innehåller ris och sopor. 5 m N om nr 1 är 2) Förvaringsgrop, 3 m diam, 2,5 m dj, försänkt ingång åt SV.

Terräng: Brant moränsluttning åt SV. Skogbevuxen.

Orientering: 25 m N 20cg Ö om boningshus NÖ hörn.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS