Offerkast (L2006:8648)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Skillingmark 9:1

Geografisk plats: Skillingmark socken, Värmland

Offersten, gråsten, 1.5 m h, 3.6 m l och 2 m br. På offerstenenligger några torra ditkastade grenar. Stenen är bevuxen med mossaochtvå björkbuskar.

Terräng: Höjdsluttning. Barrskog.

Orientering: Intill och V om stig (NV-SÖ). 16 m N om skogskant, ägogräns. 295mV om mosskant.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS