Fornlämningsliknande lämning (L1973:6156)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Mulseryd 13:1

Alternativnamn: Rödjorna

Geografisk plats: Mulseryd socken, Småland

1. Fornlämningsliknande lämning. Se inventeringshandlingarna.Intill och ÖNÖ-SÖ om nr 1 är:2. Område med röjningsrösen av okänd utsträckning med namn.

Terräng: Flack moränhöjd. Skogsmark (barrskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS