Fornlämningsliknande lämning (L1983:4059)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Tuna 37:1

Geografisk plats: Tuna socken, Södermanland

Röseliknande lämning, rundad , 4-5 m diam och 0.4 m h av 0.1-0.4m st stenar. Grop i den S delen så att en V-form av vallarbildas. Omplockad klappsten. Ej fornlämning. Lämningen ligger iett stort klapperstensområde där fler stensamlingar ochstenrader kan urskiljas. Ca 32 m N härom finns ettbrandbevakningstorn.

Terräng: S om högsta punkten i svag SSÖ-sluttning av stor bergsrygg (Ö-V).Skogsmark (gles tallskog).

Orientering: Ca 32 m S om tom.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS