Stridsvärn (L2015:5277)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Sollentuna 315:1

Geografisk plats: Sollentuna socken, Uppland

Sentida försvarsanläggning. Inom ett område 110x60 m st(Ö-V) är 4nedgrävda och insprängda värn, 1 bergrum samt jord och stenmurarintill 2.5 m h. Anläggningen ingår i ett 2 mil långtförsvarssystem mellan Vaxholms fästning och Stäket. Rotebropassetanlagt 1902.>T

Terräng: Bergkrön

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS