Offerkast (L1963:7998)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Bolum 188:1

Geografisk plats: Bolum socken, Västergötland

Enligt uppgift i Gudhemsboken 1971 s 198 ha funnits ett offerkast ("kastehög") "över en dödad piga". Förbipasserande kvinnor kastade här kvistar eller grenar ännu på 1890-talet". Enligt vad KarlNilsson, född 1883, berättat för sin svärdotter Svea (nuvarandeuppgiftslämnare) låg offerkastet bredvid och SV om fädreven längsbygränsen, möjligen nära nr 71. I åkerrenen till nuvarande brukningsväg är intet synligt.

Terräng: Se ovan!SÖ-sluttande silurmoränmark. Åkerren (gammalt fädrev utefter bygräns).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS