Flottningsanläggning (L1936:421)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Bygdeå 575

Geografisk plats: Bygdeå socken, Västerbotten

Rester efter stenrensning, ca 60 m l (NNÖ-SSV), upptill 5 m br och upptill 0,3 m h. Kraftigt övertorvad med framstickande stenar, upptill 0,7 m st. Gående parallellt med bäck. Troligen från flottningsaktivitet. Påträffades i samband med utredning steg 1 utan KML-beslut 2014.
(RAÄ dnr 3.4.2-4581-2014).

Terräng: Belägen direkt ÖSÖ om vattendrag (NNO-SSV). Skogsmark (björk, gran och tall).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS