Hamnanläggning (L1960:7697)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Mariestad 44

Geografisk plats: Mariestad socken, Västergötland

- Bohusläns museum utförde arkeologisk utredning 2007:
Brygglämning bestående av sammanlagt sju pålar. Pålarnas diameter var överlag 15 centimeter och stack upp 0,1 till 0,4 meter ovan bottennivån. Träslaget är bestämt till tall. Anläggningen påträffades inom den muddrade ytan på ett vattendjup av 4,5 meter. Ett prov skickades till 14C-analys. Resultatet av den senare visar på en datering till 135±30 BP. Kalibrerad datering med 2 sigma ger då perioden 1790 e.Kr.till och med 1950 e.Kr. (54,7%) alternativt 1670 e.Kr. till och med
1780 e.Kr. (40,7%).

Eftersom anläggningen troligtvis till delar är söndermuddrad kan det vara svårt att förstå dess forna funktion. Med tanke på dess lokalisering där den moderna hamnen så småningom växte fram så är det troligt att pålanläggningen har varit del av en tidig brygga eller annan typ av förtöjningsanordning. 14C-dateringen faller inom tidsspannet för utbyggnaden av nyttohamnen varför det får anses sannolikt att anläggningen kan kopplas härtill. Lämningen kan sannolikt betraktas som fast fornlämning.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS