Offerkast (L1996:2802)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Vallda 24:1

Alternativnamn: Altardalen

Geografisk plats: Vallda socken, Halland

Offerkast av sten. På ett stenblock 4x1 m (Ö-V) och 1 m h medplan ovansida är småsten upplagd till intill 0.5 m h. Stenarnaär 0.05-0.4 m st. S om blocket ligger en mängd stenar av sammastorlek, nerrasade från stenhällen. Offerkastet liggeromedelbart S om en äldre kyrkstig från Buera till Vallda, numestadels helt igenvuxen. Till offerkastet och kring detta ärdock marken röjd. Området kallas Altardalen.

Tradition: Ett flertal sägner var enl 1965 årsinv knutna till offerkastet.Bl.a. skulle en ryttare, eller en präst, omkommit här.

Terräng: SÖ-sluttning, liten dalgång i större bergsområde. Skogsmark(blandskog).

Orientering: Ca 50 m Ö om om hus Ö gavel och 20 m SÖ om ägogräns.

Antikvarisk kommentar: Obs! Felritad på gamla ek. kartan.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS