Hällristning (L1975:2933)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Lokrume 63:8

Geografisk plats: Lokrume socken, Gotland

Samling av svärdslipningsstenar. Inom ett ca 55x8 m stort område (N-S) finns: 1. Slipytesten, granit, 1,1x0,7 m (NV-SÖ) och 0,3 m h. På den mot NV svagt sluttande ovansidan är 1 slipyta, 50x18 c m (VNV-ÖSÖ) och 0,5 cm dj. 9 m N om nr 1 är 2) Svärdslipningssten , granit, 1,1x1 m (NV-SÖ) och 0,25 m h. På den plana ovansidan fi nns 5 sliprännor belägna på 1-10 cm avstånd och i huvudriktning Ö -V. De är 70-80 cm l, 8-10 cm br och 3-4 cm dj. 3,25 m Ö 40cg N o m nr 2 är 3) Svärdslipningssten, granit, 1x0,7 m (NV-SÖ) och 0,3 m h. På ovansidan är 2 sliprännor, belägna på 1-5 cm avstånd. De är 80 cm l (NV-SÖ), 10 cm br och 4 cm dj. 1,5 m NNÖ om 3 är 4) Sv ärdslipningssten, granit, 1,1x0,7 m (NNÖ-SSV) och 0,4 m h. På ova nsidan är 1 slipränna, 80 cm l (NNÖ-SSV), 10 cm br och 4 m dj. 11 m N 10cg Ö om nr 4 är 5) Svärdslipningssten, granit, 0,8x0,47 m (V 40cg N-Ö 40cg S) och 0,1 m h. På ovansidan är 1 slipränna, 80 cm l (V 40cg N-Ö 40cg S), 8 cm br och 2,5 cm dj. 0,6 m VSV om nr 5 är 6) Slipytesten, granit, 1x0,45 m (Ö 35cg N-V 35cg S) och 0,2 5 m h. På ovansidan är 1 slipyta, 80x15 cm (Ö 35cg N-V 35cg S) oc h 0,5 cm dj. 9 m N 40cg Ö om nr 6 är 7) Slipytesten, rödaktig gra nit, 1,2x0,8 m och 0,4 m h. Slipytan är 0,7x0,3 m. 19 m N om nr 7 är (gräns ej synlig). 8) Slipytesten, rödaktig granit, 1,0x0,7 m och 0,15 m h. Slipytan är 0,6x0,4 m.

Terräng: Krön av låg moränrygg (närmast N-S) intill och Ö om utdikad myrm ark. Skogsmark.

Orientering: Nr 1 (sydligaste) ca 60 m V om litet vägskäl.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS