Fornlämningsliknande lämning (L1943:9697)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Knivsta 23:2

Geografisk plats: Knivsta socken, Uppland

1) Skärvstenshög, oregelbundet rundat, 9 m diam och 0,8 m h. Från SÖ och intill mitten är en 3 m l, 1 m br och 0,9 m dj gång grävd, i vars kanter syns rikligt med skärvsten och mörkfärgad jord samt spridda vanliga stenar, 0,2-0,4 m st. I NÖ är ett 1 m st block. I ytan och i kanterna ligger enstaka, intill 0,5 m st stenar.Lönn i N, lövbuskar. 14 m S 15cg V om nr 1 och 2 m N om tomtgränsär: 2) Högliknande lämning, rest av, 4x2 m och 0,3 m h. Övertorvad. Sandjord i skärning mot S. Lövbuskar. 25 m NNV om nr 1 är: 3)Fyndplats för stenyxa?, enligt markägaren nu hos son i Stavanger. Föremålet hade ej skafthål men urtag (ränna?) för skaft.Se fotoi boken!

Terräng: Svag V-sluttning av moränhöjd. Tomtmark (lövvegetation).

Orientering: Nr 1 är omedelbart Ö om jordkällarens Ö vägg och 19 m S 10cg V om bostadshus.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS