Glasindustri (L1990:3036)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Oppmanna 39:2

Geografisk plats: Oppmanna socken, Skåne

1) By- och gårdstomt, 60x60 m, utsträckning enligt lantmäterikarta. Tomten är bebyggd.I anslutning till nr 1 är2) Glasbrukslämning, okänd utsträckning. På platsen rikligt med glasskärv i marken enligt Magnus Lindhagen, Länsmuseet.Glasbruket kan föras tillbaka till 1600-talet.

Antikvarisk kommentar: I princip (R).RAÄ-nr 39:2 byråmässigt markerad på den digitala kartan i sambandmed kvalitetssäkring inför konvertering till FMIS,2003-08-27/GBG HS

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS