Glasindustri (L2008:8741)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Bro 54:1

Alternativnamn: Liljedals gamla glasbruk

Geografisk plats: Bro socken, Värmland

Glasbrukslämning, 90x50 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 ugnslämningar(2 osäkra), 2 slaggvarp och 1 förhöjning.De säkra ugnslämningarna, belägna i områdets SÖ respektive V del är9x9 m (N-S) och 0.8 m h, respektive 7x7 m (NNÖ-SSV) och 1.5 m h. Deosäkra ugnslämningarna i områdets NÖ del, är 6x5 m (NNÖ-SSV) och 0.7 mh resp. 7x7 m (N-S) och 0.6 m h.Slaggvarpen belägna i områdets Ö del är endast synliga i markytan6x6m respektive 12x6 m (V-Ö).Förhöjningen, belägen i områdets Ö del, är 7x7 m och 0.3 m h. Områdetär ställvis skadat genom sentida grävning. Begränsningen är oklarEnligt VMs register flyttades bruket hit 1772-74 från Uddetorp iBotilsäter sn. Namnet Liljedal fick det i samband med flyttningenochnär det ånyo flyttades 1781 följde namnet med (ny plats N härom iEDsn). Tillverkningen omfattade fönsterglas, buteljer, ljuskronor mm.Platsen bekräftas genom Geografisk Charta, privatägd, Mässvik.

Terräng: V-sluttande moränmark. Skogsmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS