Hamnanläggning (L2006:9031)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Stavnäs 259:1

Geografisk plats: Stavnäs socken, Värmland

Färjebrygga, plats för. Enligt Sven Ekman, Klässbol, Stavnäshembygdsförening, har det på den angivna platsen legat enfärjebrygga. Bryggan användes av resenärer från Sölje, Näs, V.Rud etc. till Rävön och vidare till Haltersbol och Stavnäs kyrka.Vid 1991 års inventering fanns en betongbrygga och rastplats förkanotister på platsen.

Antikvarisk kommentar: Se vidare Raä 258 och 260.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS