Övrigt (L1975:8791)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: 72:47

Bottenobjekt, ca 3,4 m l och 2,1 m br. Objektet har ett uppstick på ca 1 m.
Objektet påträffades 2017-02-02 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverket med sjömätningsfartyget Baltica.
Sjöfartsverkets klassificering är "annat bottenobjekt" med kommentaren: Klassificeras som någon annan artificiell bottenformation.
Sjöfartsverkets ärendenummer är 27519.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS