Hällristning (L1990:295)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Ignaberga 56:1

Geografisk plats: Ignaberga socken, Skåne

Älvkvarnsförekomst (?) i block, 1.8x1.4 m (Ö-V) och 0.3-0.9 m h,bestående av 1 älvkvarn, 5 cm i diam och 1 cm dj, belägen på denflata ovansidan av blockets V del.

Terräng: S-sluttning av moränkulle. Skogsmark (lövskog).

Antikvarisk kommentar: Belägen i ett område med fossil åkermark, raä nr 57.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS