Luftfarkost (L1960:8256)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Västra Götaland

RAÄ nummer: 93:42

Flygplan, uppgift om. Enligt uppgift ska det vara flygplanstypen Mosquito. Kallas Risvraket. Vid sjömätning på platsen har Sjöfartsverket inte kunnat hitta något som kan tolkas som flygplan. På platsen finns ett avlångt föremål som inte kan uteslutas vara ett utan ytterligare utredning. Informationen om flyfarkost får kvarstå tills möjlig besiktning är genomförd.

Orientering: Vattendjup 76 m.

Antikvarisk kommentar: Enligt anmälan från privatperson via Sjöfartsverket.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS