Hamnanläggning (L2013:6995)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Nacka 250

Geografisk plats: Nacka socken, Södermanland

Bryggfundament, ca 15x3 m och 0,2-2,5 m h bestående av grusblandad jord och 0,1-1 m st stenar. I bryggans förlängning ut i vattnet syns trä och järnkonstruktioner.

Terräng: På en mot NV utstickande udde. Strandbrink.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS