Stridsvärn (L2013:4782)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Täby 556

Geografisk plats: Täby socken, Uppland

Skyttevärn, 2 m l och 0,3 m h av 0,2-0,5 m st stenar och N därom skyttevärn, sammanlagt 8 m l och 0,4 m h, av 0,2-0,9 m st stenar. Det förra ansluter till en bergklack. Påträffad vid MKB år 2007 - 2008. (RAÄ dnr 321-176-2009)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS