Stridsvärn (L2013:2162)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Huddinge 404:3

Geografisk plats: Huddinge socken, Södermanland

Skyttevärn, rester av, ca 100 m l (NNV-SSO), nu synlig som krönet av betongvall, 0,6-1 m br och 0,2-0,5 m h. Sannolikt nästan helt igenfyllt skyttevärn av samma typ som RAÄ 404:1.

Orientering: 8 m SSÖ om hyreshys.

Antikvarisk kommentar: Rättad efter fellista inför migrering av FMIS

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS