Offerkast (L2006:57)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Järnskog 142:1

Geografisk plats: Järnskog socken, Värmland

Offerkast, bestående av en större sten, 2x1 m (NÖ-SV) och 0.7 m hmed flat ovansida. På stenen ligger många 0.05-0.2 m st stenar.Offerkastet ligger omedelbart S om fäbodstigen. På platsen skall enmänniska ha frusit ihjäl. Vid passerandet av platsen skulle man läggapå/offra en sten eller kvist. Ovanstående enligt Rolf Nilssons pappa,94 år. Enligt Ortnamn i Värmlands län skall platsen används då manrastat vid vandringen med liken till kyrkan.

Terräng: Svag N-sluttande moränmark. Skogsmark (barrträd).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS