Offerkast (L1991:1201)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Emmislöv 106:1

Geografisk plats: Emmislöv socken, Skåne

Offerkast, borttaget/förstört, riskast. På platsen omkom NilsMathisson (född 23/8 1814), Säflacka, den 26/4 1844, när han härvälte med häst och vagn och fick ett lass stavar över sig. Närman gick förbi platsen kastade man en gren/kvist på platsen.Denna tradition levde kvar in på 1930-talet. Uppgiften lämnadav Matts Jonsson, Säflacka, en sentida släkting till denomkomne (farfarsfar) Enligt Pehr Johnsson har man även här haftett rest kors. Vägsluttningen mot N är idag ej lika brant,emedan Vägvedket för ett 15-tal år sedan fyllde ut vägkanten.

Terräng: NÖ-sluttande moränmark. Skogsmark / vägkant.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS