Hällristning (L1978:7927)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Lösen 181

Geografisk plats: Lösen socken, Blekinge

Älvkvarnsförekomst, bestående av minst 1 älvkvarn, 4 cm diam, 0,5 cm dj. I krön av block, 5x3 m (Ö-V), 2 m h.

Terräng: Flack moränmark. Betesmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS