Hamnanläggning (L1976:3397)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hellvi 171:5

Geografisk plats: Hellvi socken, Gotland

1) Kalkindustrilämningar. Inom ett ca 60x40 m (NÖ-SV) stort område finns 1 kalkugn, 1 kalkugnsruin, ruiner efter bl a kalklador och rester av kaj. 1) Kalkugnen, belägen i SV delen, är 8-kantig med 3-4 m l sidor och ca 10 m h. Murad av kraftiga kalkstenar 0,3-0,8 m st. Kupolformad överdel, 6 m diam och 2,3 m h av kalksten. I ö verdelen av Ö sidan är intag för kalkstenen, 1,5x1,5 m. Nedtill p å V sidan är öppning för eldstad, 3 m br och 2 m h. Nedtill i mar knivån vid NV och SV hörnet är draghål, 0,5 m st. Ett lövträd. 7 m NÖ om nr 1 är 2) Kalkugnsruin, ca 8 m diam och 4-5 m h. Till st ora delar raserade ugnsväggar av murad kalksten 0,3-1 m st. I NV är utbyggnad 6x4 m och 3 m h, för eldstad. I SÖ öppning i ugnsväg gen, 0,6 m st. I ugnens botten är nedrasad kalksten. Ruinen omges av ett brant bräm av jord och sten. Två talar, flera enar. Ca 16 m NÖ om nr 2 är 3) Ruin av kalklada av delvis murad kalksten, ca 15x12 m (N-S) och 1-2,5 m h, delvis ingrävd i N-sluttning. Murar na är intill 0,6 m tj. Ingångar i N och S. Fritidshus av trä mitt inne i ruinen! Kalkladan enl uppg från 1600-talet. Ca 10 m NNV o m nr 1 är 4) Mur av kalksten, ca 30 m l (13-17 m ?), ca 2 m h och 0,7 m tj. Ruinrest av kalklada. 15 m NV om nr 3 är 5) Kaj, rest av, ca 10x7 m (NÖ-SV). Ca 20 stockar och liten pir av cement. V o m nr 1 och Ö om nr 2 är avlånga mordhögar.

Terräng: Klintkant på N sidan av udde. Skogsmark. Fridlyst rankområde.

Orientering: Nr 1 Intill och SÖ om körväg.

Antikvarisk kommentar: Benämnes Lörje.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS