Övrigt (L1992:9041)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: LK Konsult - Lennart Klang

RAÄ nummer: Jokkmokk 4928

Geografisk plats: Jokkmokk socken, Lappland

Sex stenar, 0,25-0,5 m stora och 0,2 m höga, inom 4 m i diameter på berghäll. Ytterligare några få stenar finns på berghällen, som i övrigt är närmast stenfri. Troligen naturbildning, möjligen har någon sten flyttats.
Registrerades i samband med särskild utredning år 2011 som stenring och möjlig fornlämning (RAÄ dnr 3.5.5-3350-2011).

Terräng: Flack hällmark invid myr. Gles tallskog.

Antikvarisk kommentar: Bedömdes 2011 ha oklar funktion och 2023 som trolig naturbildning.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS