Hamnanläggning (L1992:2332)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Råneå 181:1

Alternativnamn: Lillhamnen

Geografisk plats: Råneå socken, Norrbotten

Hamnplats, enligt tidigare anteckningar. Vid inventeringstillfället 1984 syntes inga spår efter kajkonstruktioner el dyl inom det ca 100x100 m st området.Enligt tidigare anteckningar har på platsen under 17-1800-talet fartyg gått in för lastning av dalbränd tjära. Ännu vid mitten av 1900-talet lär man enligt ortsbefolkningen ha kunnat plocka klumparav tjärblandad sand i området. I senare tid har hamnen fyllts igenmed dumpnassor, vilket helt torrlade den.

Terräng: Låglänt närmast plan sankmark. Öppna ytor och ställvis bevuxen med sly.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS