Hällristning (L1942:3535)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Långtora 62:1

Geografisk plats: Långtora socken, Uppland

1) Älvkvarnsförekomst, i ojämn översida av NNV-sluttning av fasthäll. Ytan är 3,1x2,8 (Ö-V). Förekomsten består av ca 20 älvkvarnar och 4 avlånga fördjupningar. Älvkvarnarna är 4-8 cm i diam och 0,5-2 cm djupa. De avlånga fördjupningarna är 10-12 cm långa och 4-7 cm djupa och 1-2 cm djupa. 2) 5 m V om 1. Älvkvarnsförekomst på toppytan av NV-sluttande häll. Ytan 0,7x0,1 (Ö-V) förekomsten består av 3 älvkvarnar 5 cm diam och 1-1,5 cm djupa.

Terräng: Ojämn berhäll, betesmark.

Orientering: 11 m SSÖ om åkerkant, 4-5 m VSV om sämre brukningsväg.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS