Fornlämningsliknande lämning (L1944:2987)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Boglösa 202:2

Geografisk plats: Boglösa socken, Uppland

Stensättning? oregelbunden, ca 5 m diam och 0,4 m h. Fyllning, till stor del övermossad och övertorvad, av 0,4-0,7 m st stenar, samt i N delen ett 1,0 m st block. Risbelamrad i SÖ, försvårar bedömningen något. Läget är lämpligt för odlingssten. 15 m V om stensättningen (?) är en stensättningsliknande lämning oregelbunden närmast rund 6 m diam och 0,5 m h. Övertorvad. Anläggningen utgörstroligtvis av odlingssten.

Terräng: På låg berghäll invid åkerkant och moränslätt, svagt sluttande mot grund dalgång och sänka i N.

Orientering: 8 m SSV åkerhörn.

Antikvarisk kommentar: R-markerad vid 1951-års inv.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS