Hamnanläggning (L2005:7727)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Eskilsäter 335

Geografisk plats: Eskilsäter socken, Värmland

Brygglämning, bestående av en koncentration av pålar. Inom markerat område finns ett 10-tal stående och liggande pålar i gran, ca 15 cm diam. En av pålarna togs upp varvid en 14C-analys gjordes, som gav en datering till 1520-1665 e.Kr. (kal 2 sig). (RAÄ dnr 3.4.2-2725-2014).

Terräng: Sjö.

Antikvarisk kommentar: Rekommenderad bedömning för brygganläggningar är enligt lämningstyplistan Övrig kulturhistorisk lämning om inte de faller in under rekvisitet Äldre tiders bruk. Sådan motivering saknas för denna lämning. / 2015-08-19 JA

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS