Offerkast (L1976:2901)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hangvar 232:1

Alternativnamn: Kallvarpet

Geografisk plats: Hangvar socken, Gotland

Offerkast, bestående av ett litet röse, ca 2 m diam och 0,15 m h . Stenarna är i regel 0,05-0,15 m st. Delvis övermossad. Platsen anvisad av Fritz Stenberg, 74 år, Häftings, som uppger att man ti digare stängt på även kvistar och pinnar att när man gick där för bi. Kallvarpen torde enligt F.S ha fungerat som ett slags vägmärk en. Man skulle även mumla en ramsa vid påläggningen av varpet.

Terräng: Svag NÖ-sluttning av höjdsträckning. Skogsmark.

Orientering: I skilje mellan stigar mot strandvägen och ? vägen.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.