Fornlämningsliknande lämning (L1997:7120)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Laholm 35:1

Geografisk plats: Laholm socken, Halland

Högliknande lämning, ca 15x2 m (SV-NÖ) och 0.5 m h. Enl 1967 årsinv ett segment av en hög (?). Med stor sannolikhet övermossadodlingssten vilken idag är nästan helt bortsprängd.

Terräng: Låg bergsklack-berg i dagen. Impediment.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS