Hamnanläggning (L2015:1090)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Roslags-Kulla 59:3

Geografisk plats: Roslags-Kulla socken, Uppland

1) Ristning, 0,9x0,3 m (NÖ-SV), bestående av följande text i0,06-0,15 m h siffror och utförd idjuprelief:Adolph:FriedrichLouisa:UlricaDen. 12. Jüni 1752Intilloch V om nr 1 är: 2) F d färjläge, använt av färjkarlen Anderssonpå Ljusterö som tilläggsplats. Även nr 3 skall ha använts förfärjan. 100 m ÖNÖ om nr 1 är: 3) Brygga, rest av. Anlöptes förrav de gamla Vaxholmsbåtarna(Östanå). N om nr 1 är: 4) Kvarn avträ. 5) Vid sågplatsen/brädgården N därom har förr kolning tillVira bruk ägt rum. Man kolade överskottsbitar, ribb etc.Uppgiften av Sven Jansson, Vira. Se foto i boken!

Terräng: NV sluttande berghäll. Tomtmark

Orientering: 7 m V 40cg S om kvarns SÖ hörn

Antikvarisk kommentar: Raä nr 59 :5 finns inte markerad på ortofoto eller register kartaoch därför byråmässigt inprickad på den digitala kartan enligtläge beskrivet i inventeringsboken, i samband medkvalitetssäkring inför konvertering till FMIS 031211/Gbg TA.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS