Hamnanläggning (L1958:9977)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Loftahammar 400:1

Geografisk plats: Loftahammar socken, Småland

Röjd yta, 10x10 m (NV-SÖ), omgiven av en halvkretsformadstenvall, 1,0-1,5 m br och 0,5-0,8 m h av 0,2-0,4 m st stenar.Stenvallen är delvis konstruerad i skalmursteknik. Kallmurad. IÖ är stenvallen dubbel. Mot S är en öppning, 1,5 m br.Halvkretsvallen är öppen mot sjön. Mot S löper en stenvall,14 ml, 0,5-1 m br och 0,3 m h. Beväxt med ett 20-tal tallar.

Terräng: Bergig moränsluttning mot VNV. Skogsmark (tallskog).

Orientering: På Sundsholmen, NV-stranden mitt emot holmen, som heter Höga slotten.

Antikvarisk kommentar: Kan vara en hamnanläggning?

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS