Glasindustri (L2015:2238)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Sigtuna 239:1

Alternativnamn: Sigtuna glasbruk

Geografisk plats: Sigtuna socken, Uppland

1) Glasbruk, uppgift om borttaget, inom ungefärligt angivetområde på kartan.Enligt uppgift påträffades, vid grundgrävningar för villor,glasskärvor samt klumpar av smält glas, delvis förslaggade.Intill och Ö därom är:2) Såg, uppgift om.

Tradition: Glasbruket från slutet av 1875, tillverkade buteljer. Existeradein på 1880-talet, var under ett flertal av dessa år "ejbegagnat".

Terräng: Basen av trubbig, flack moränudde. Tomtmark.

Antikvarisk kommentar: RAÄ-nr 239:2 har överförts från RAÄ-nr 235:3 Sigtuna sn i sambandmed digitalisering 2002-05-06 / HZ

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS