Stridsvärn (L1937:7947)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Umeå socken 599

Geografisk plats: Umeå socken socken, Västerbotten

Stridsvärn, bestående av en kvadratisk nedgrävning, 1,5x1,5 m (ÖNÖ-VSV) och 0,3 m dj. Omgiven av en vall, 0,5-0,8 m br och 0,1-0,4 m h. Trolig ingång i kortsidan i VSV då vall saknas. (RAÄ dnr 321-3097-2010)

Terräng: Svag NNV-sluttning, sandmark. Skogsmark (granskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS