Smidesområde (L1971:564)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Habo 311

Geografisk plats: Habo socken, Västergötland

Smidesområde, ca 25X20m (NV-SÖ). Inom angivet område är 1 slaggvarp och 3 kolningsgropar. Slaggvarpen är 7,5X3,3m (NV-SÖ) och ca 0,55m h. Övermossad. I V-delen sticker två stenar upp ur torven och där finns även en antydan till fördjupning. Vid provstick påträffades slagg och delar av ugnsväggsfragment. Kolningsgroparna är 2,5-4m diam och 0,7-1m dj. Omgivna av 1,1-1,5m br och 0,2-0,3m h vallar. Vid provstick framkom kol.

Terräng: Svag S-sluttning som planar ut till en platå vilken i S ansluter till mossmark.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.