Stridsvärn (L2005:8661)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Ekshärad 409

Geografisk plats: Ekshärad socken, Värmland

Stridsvärn, 2x2 m och 0,5 m dj. Kring kanten är en vall,1 m br och 0,2 m h.
(RAÄ dnr 3.4.2-846-2012)

Terräng: Mindre moränhöjd. Skogsmark (blandskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS