Glasindustri (L1992:2092)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Töre 12:1

Geografisk plats: Töre socken, Norrbotten

Plats för glasbruk?, enligt 1949 års fornminnesinventering. Vid 1985 års inventeringstillfälle kunde inga lämningar efter glasbrukiakttas.Enligt ortsbefolkningen kom glasbruket som planerades på platsen aldrig till utförande.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS