Övrigt (L2004:9983)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Munktorp 743:1

Geografisk plats: Munktorp socken, Västmanland

Stenmur.

Antikvarisk kommentar: RAÄ nr tilldelat vid digitalisering 2002-09.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS